Dekoloniseer 2.0

We starten de nieuwe campagne van Hand in Hand, Dekoloniseren 2.0, eerst met een socialemediacampagne, nadien met vier concrete werven. Het overkoepelende idee Dekoloniseren 2.0 ziet het huidige structureel racisme als het resultaat van machtsverhoudingen en denkbeelden die zich ontwikkelden in de eeuwen van kolonisatie en slavernij.

Het is niet voldoende om de meest zichtbare uitingen van racisme te bannen, de ideeën erachter moeten in de wortel aangepakt worden. Om beide te bestrijden, moeten die machtsverhoudingen en de hedendaagse overblijfselen (taal, boeken, cultuur, organisatiestructuren, gedrag, …) van die denkbeelden uitgedaagd en gedeconstrueerd worden. We vragen gedeelde verantwoordelijkheid. Dat is pijnlijk maar noodzakelijk. Wij die een gedeelde ervaring van racisme hebben, worden het beste meteen bij de aanpak betrokken, zonder daarbij herleid te worden tot dit onderwerp. Wij die geen racisme ervaren, worden het beste mee in dit verhaal opgenomen, met dezelfde verantwoordelijkheid, zij het met meer bewustzijn rond de andere historisch geërfde posities en geheel verschillende impact.

Hier wijzen we op wanneer we het hebben over dekoloniseren.  

actueel: zie leren>basics

Erfgoed twee afbeeldingen UWC campagne

Dekoloniseer Erfgoed

Dekoloniseer Erfgoed is deel van onze huidige campagne met transversaal idee Dekoloniseer 2.0. Binnen deze werf/dit thema werken we o.a. rond tradities die uitsluitend werken, culturele vernieuwing, intergenerationeel doorgeven, kennisverwerving en epistemologieën. M.a.w. alles wat we als context zien maar eigenlijk ook gecreëerd wordt door ons voornamelijk eurocentrisch cultureel archief.

Klimaat twee afbeeldingen UWC campagne

Dekoloniseer Klimaattransities

Dekoloniseer Klimaattransities (kom tot rechtvaardig klimaatbeleid) is deel van onze huidige campagne met transversaal idee Dekoloniseer 2.0. Binnen deze werf/dit thema komt focus van acties op ongelijke verdeling van de lasten en de verantwoordelijkheid voor klimaatverandering, welke denkbeelden en activisten niet voldoende gehoord worden, link van klimaatproblematiek en de extractiementaliteit met wortels in koloniale eeuwen, gedeelde verantwoordelijkheid maar geen gedeelde vrijheid om ervaring te delen, ...

Beelden UWC samen

Dekoloniseer Arbeid

Dekoloniseer Arbeid is deel van onze huidige campagne met transversaal idee Dekoloniseer 2.0. Binnen deze werf/dit thema bouwen we op onze ervaring vanuit de campagnes rond PraktijktestenNu en Stop Discriminatie. Die werkten op discriminatie in sollicitatieprocedures. Nu leggen we aandacht breder. Focus op het racisme op de werkvloer zelf, werknemers en zogenaamde kwaliteitsvereisten en normen voor professionaliteit, de ongelijkheid in type jobs, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, ...

 

Mondiaal twee afbeeldingen UWC campagne

Dekoloniseer Internationale solidariteit

Dekoloniseer Internationale solidariteit (naar een juister mondiaal perspectief) is deel van onze huidige campagne met transversaal idee Dekoloniseer 2.0. Binnen deze werf/dit thema zoeken we binnen globale solidariteit barrières die wederkerigheid verhinderen, valse denkbeelden rond het begrip 'ontwikkeling' en de link met het Europese groeimodel, beeldvorming rond het zogenaamde helpen dat zowel andere regio's als de diaspora hier beïnvloedt, en restitutie binnen lokaal mondiaal beleid.

Nieuws

Schilderij van David Katshiunga

Steun een gedenkteken voor de 7 Congolese doden – 21 juni 19u – KMSKA

Kom op 21 juni om 19u naar het pleintje voor het KMSKA (Leopold de Waelplaats 1, 2000 Antwerpen) om mee te steunen dat we een gedenkteken eisen voor de zeven Congolese slachtoffers van de koloniale Wereldtentoonstelling van 1894 in Antwerpen.  Ze zijn gestorven omdat ze tegen hun wil deel uitmaakten van een “menselijke dierentuin” vlakbij waar nu het KMSKA staat.

logo_hgv

Petitie. Samen voor gelijke rechten. Samen tegen extreemrechts.

Samen keren we het tij. We willen gelijke rechten. Dat kan niet met een extreemrechtse partij in een regering of lokaal bestuur. We willen én een sociaal beleid, én de instandhouding van het cordon sanitaire. 

Flyer Genk minder tekst

Meedenkdag Genk - Hand in Hand tegen racisme

Dinsdagavond 14 mei, van 19u tot 21u in de Bibliotheek van Genk


Welkom aan iedereen uit de ruime regio (of provincie Limburg) op onze ontmoetingsavond in Genk met Hand in Hand tegen racisme.

Poster over racisme op de arbeidsmarkt

Hand in Hand tegen racisme zoekt twee medewerkers voor een campagne tegen racisme op de arbeidsmarkt

In onze campagne tegen racisme op de arbeidsmarkt willen we alle vormen van ongelijkheid aanpakken die het gevolg zijn van ongelijke machtsposities. In dit kader willen we dit jaar een vormingsproject uitwerken over micro-agressies, gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zoeken hiervoor twee nieuwe personeelsleden.