Dekoloniseer 2.0

Hieronder lees je meer over onze visie en een transversale aanpak, Dekoloniseer 2.0. Ook wat we gaan doen, vind je hier: van de startactie die loopt vanaf oktober 2022 op sociale media tot de speerthema's waar we de komende maanden concreter op werken.

Helemaal onderaan vind je een geluidsfragment en enkele video's die je via andere zintuigen met het onderwerp laten kennismaken.

 

actueel: zie leren>basics

WAAROM HEET DE NIEUWE CAMPAGNE DEKOLONISEREN 2.0?

In de eerste campagne was de focus vooral gericht op het koloniale verleden en de sporen daarvan in het heden, zoals koloniale monumenten en koloniale propaganda in bibliotheken en schoolboeken.

In deze nieuwe campagne concentreren we ons meer op de actuele 'kolonialiteit', de gevolgen in het heden op heel veel domeinen in onze samenleving. De koloniale machtsverhoudingen en denkbeelden werken door in alle segmenten van onze samenleving, ook – en misschien vooral – daar waar je het niet verwacht. Het is dus van belang elk van die domeinen – arbeid, wonen, leren, … – onder de loep te nemen om te kijken waar we de onderliggende structuren kunnen uitdagen.

Dit brengt ons bij onze corebusiness: het bestrijden van structureel racisme. Zonder verwijzing naar het koloniale verleden is structureel racisme bestrijden echter dweilen met de kraan open. Allerlei uitwassen kunnen juridisch aangepakt worden maar om structureel racisme uit de wereld te bannen, is er meer nodig en moet er niet alleen naar de gevolgen maar ook naar de koloniale oorzaken worden gekeken.

Waarover gaat het? Een opfrissing van waar de term voor staat en wat het verband is met de antiracistische werking van Hand in Hand. Dekoloniseren gaat niet enkel over Congo. Dekoloniseren is een verhaal van ons allemaal. (...)

 

ACTIES EN INSPIRATIE: WAT GAAN WE CONCREET DOEN?

In de loop van oktober 2022 starten we een sociale media-campagne over het geheel: een transversaal thema: Dekoloniseer 2.0. We verspreiden onze inzichten bij een ruimer publiek. In de volgende maanden gaan we concrete dekoloniserende acties voeren. Na een jaartraject met vrijwilligers en bevragen, is gekozen om in 4 werven of thema's dieper in te gaan: 

  1. Dekoloniseer (Immaterieel) erfgoed of de manier waarop we bewuster onze kennis doorgeven. Deze werf gaat vooral over de invloed van de kolonisatie op het huidige ideeëngoed en methodiek van kennisverwerving, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs. Ook culturele symbolen zoals “zwarte piet”  en andere stereotypes in onze tradities, blijken hardnekkig koloniale vooroordelen te herhalen.
  2. Dekoloniseer Arbeid. Deze werf gaat over de wijze waarop structureel racisme de kansen en mogelijkheden van mensen belemmert op de arbeidsmarkt. Naast praktijktesten over aanwerving willen we daar vooral actie voeren over racisme op de werkvloer zelf.
  3. Dekoloniseer Internationale solidariteit. Deze werf gaat over een juister mondiaal samenwerkingsperspectief. Ze kijkt naar de wijze waarop de relatie met het Globale Zuiden nog bepaald wordt door neokolonialisme. Hier willen we bijdragen aan een gedekoloniseerd lokaal mondiaal beleid.
  4. Dekoloniseer klimaattransitie. Deze werf zoekt meer rechtvaardigheid in klimaatbeleid. De opwarming komt er immers grotendeels door de door het kolonialisme mogelijk gemaakt industriële ontwikkelingen in het Noorden maar heeft de ergste gevolgen in het Globale Zuiden, dat vroeger al door het kolonialisme werd geplunderd.

 

INTRODUCTIE DEKOLONISEREN: KIJK!

(Noot: Video's van maximaal 10 minuten. Voor meer en langere video's: bezoek de andere pagina's van onze website of contacteer ons met een concrete vraag of zoek zelf de info die je nodig hebt.)

 

INTRODUCTIE DEKOLONISEREN: LUISTER!

Beluister het soundcloud fragment met de ogen dicht.

Dekoloniseer je geest en klik hier om te luisteren. 

Lees hieronder, pas na het beluisteren, de tekst.

Tekst van een soundcloud fragment over dekoloniseren