Wat doen we?

We voeren campagnes // We voeden debat // We verzorgen informatie en educatie

Hieronder vind je algemene informatie over wat wij doen. Voor meer info over de huidige campagne: bezoek de pagina Dekoloniseer 2.0. Voor meer info over de andere lopende campagnes Baanbre(e)k(st)ers, ons Project Hate Speech en alles rond de protesten van 21 maart: bezoek de pagina Andere campagnes.

Campagnes

Tegen racisme en discriminatie

Onze maatschappij heeft een blinde vlek wat betreft structureel racisme. Dat soort racisme is niet direct zichtbaar op straat. Niemand ziet het wanneer je nogmaals wordt afgewezen in je zoektocht naar een goede woning. Bewijs maar eens dat je niet geselecteerd werd voor een sollicitatiegesprek omdat je naam 'vreemd' klonk. Vertel maar eens aan je juf dat je gepest wordt doordat je zwarte piet genoemd wordt. Nochtans maakt dit soort racisme het meeste slachtoffers via discriminatie en uitsluiting.

Via allerhande onderzoeken, studies, getuigenissen en rapporten kennen we de maatschappelijk nefaste invloed ervan. De campagnes van Hand in Hand willen ertoe bijdragen om die discriminatie en uitsluiting te stoppen.

Door het middenveld en bewuste burgers te mobiliseren

We denken dat de meest efficiënte campagnes degene zijn die gedragen worden door een breed vlak van middenveld en bewuste burgers.

Als zij zichtbaar worden, dan is er een ernstige kans dat nieuwe initiatieven lokaal verankerd worden en omgekeerd dat campagnethema's ook politieke thema's worden, zodat beleid beweegt en nieuwe structuren verankerd raken.

Om het beleid te beïnvloeden richting positieve maatregelen in het kader van onze reële superdiverse samenleving

België en Vlaanderen waren en evolueerden de laatste decennia steeds sneller naar een zogenaamd superdiverse samenleving. In onze samenleving is er geen duidelijke of homogene meerderheid aanwezig maar wordt de bevolking samengesteld uit een mozaïek van minderheden, met mensen van verschillende migratieachtergronden, uit verschillende sociale groepen, met een verschillende spirituele en religieuze overtuiging.

Een dergelijke evolutie is op zich niet positief of negatief, maar gewoon een demografisch feit. Het is wel belangrijk hoe we met dit feit omgaan. De discussies en spanningen in onze superdiverse samenleving laaien af en toe hoog op. In deze ontwikkelingen wil Hand in Hand een constructieve rol spelen. We zetten in op dialoog en constructieve oplossingen. We werken aan een gemeenschappelijke basis die een positieve invulling van de superdiversiteit mogelijk maakt.

Van de overheid verwachten we dat ze die samenleving mee op de rails helpt zetten en zorgt voor de broodnodige aanpassingen in onderwijs, huisvesting, erfgoed, gemeenschappelijke cultuurbeleving, tewerkstelling,...

WIJ DOEN ALLES IN SAMENWERKINGEN. WIL JIJ GRAAG WETEN WELKE PARTNERS? Check de pagina Over ons --> Wie zijn we

Debat voeden

Met campagnes

Onze campagnes hebben een dubbel resultaat. Naast het hefboomeffect naar structurele maatregelen van overheid en maatschappelijke organisaties is er ook het effect op het maatschappelijk debat.

Door racisme en discriminatie concreet te maken, gaat het debat ook over concrete zaken en niet alleen over onderliggende gevoelens, angsten en verwachtingen.

Met aangepaste communicatie

Het debat in Vlaanderen moet gevoed worden met inhoud. Nog te veel gaan mensen uit van waanbeelden en veronderstellingen zonder kennis van het onderwerp.

Elke campagne heeft een inhoudelijk luik en dossier. Onze communicatie in het algemeen tracht de waarheid en de feiten naar boven te brengen. Ook de brede context van oorzaken van uitsluiting is belangrijk. Van (verborgen) geschiedenis tot effecten op het heden.

Met infoavonden en debatten

Een debat zonder tegenspraak is geen debat.

Via info- en debatavonden en internetplatformen zetten we de thema's rond racisme, discriminatie en uitsluiting op scherp. Het gaat niet alleen over wat er fout en verkeerd loopt maar ook over goede praktijken en de wegen daarnaartoe.

WIL JIJ GRAAG ENKELE DEBATTEN HERBEKIJKEN? Bezoek ons Youtube-kanaal

Informatie en educatie

Ter ondersteuning van lokale groepen en nationale campagnes

Antiracisme is een proces. Niemand is vrij van stereotypes en vooroordelen. Dat proces is ook een vormend proces naar meer bewustwording over de eigen positie en (ontbrekende) voordelen, naar empathie voor mensen en groepen met onderling andere geschiedenissen, culturen, achtergronden en religies. Hand in Hand biedt samen met (lokale) partners informatie en educatie aan die dit proces exploreren en begeleiden.

Ter ondersteuning van vrijwilligers

De strijd tegen racisme, discriminatie en uitsluiting en voor de actieve waardering van de superdiversiteit is een werk voor alle burgers.

Hand in Hand zorgt er telkens voor dat elke campagne opgenomen kan worden door vrijwilligers. Op een actieve manier worden vrijwilligers betrokken bij opzet, ontwikkeling en uitvoering van de campagnes. Vrijwilligers met verschillende profielen krijgen begeleiding en coaching.

Met professionele begeleiding

Vorming, educatie en betrokkenheid van vrijwilligers zijn geen eenvoudige processen. Hand in Hand biedt professionele ondersteuning. We vormen partnerschappen met ervaringsdeskundigen, zelforganisaties en andere organisaties die antiracisme en dekoloniseren serieus willen nemen.