Andere campagnes en projecten

Hand in Hand werd in 1992 opgericht om een signaal te geven tegen racisme. Het startte met een betoging met meer dan 100.000 mensen. Sindsdien organiseerden we campagnes en mobiliseerden we voor protesten tegen racisme, het stoppen van haatmisdrijven met racistisch motief, debatten over het tegengaan van stereotypes bij tradities als Sinterklaas, het dekoloniseren van de lokale samenleving, stoppen van onbewust racisme, ...

Op deze pagina vind je een overzicht van onze lopende projecten naast de huidige campagne Dekoloniseer 2.0. en eerdere campagnes (van meest recent naar de oudste).

Vond je een vorige campagne interessant? In elke korte samenvatting staat of deze campagne nog loopt, met eventuele actuele actiepunten, welk beschikbaar materiaal we nog hebben of links naar bestaande partnersites met up-to-date info.

Wil jij na het lezen, nu meteen, iets doen? Ga dan naar Doe mee -> Neem actie.

Onze campagnes en samenwerkingen

Vond je een vorige campagne interessant en wil je meer? In de korte samenvattingen vind je links naar de websites van partners met updates van campagnes die nog altijd lopen, en campagnemateriaal dat nog te verkrijgen of te downloaden is.

Toetsenbord met een extra rode toets met de tekst Hate speech erop.

2021 tot heden: Project Hate speech (i.s.m. Kif Kif en Sankaa)

Vrouwen, non-binaire personen en mensen met een migratieachtergrond zijn vaker doelwit van online haat. Nog meer als ze zich uitspreken voor maatschappelijke verandering. De resultaten zijn verontrustend. Uit het onderzoek blijkt dat online haat een structurele vorm van geweld is. Niet alleen zijn de effecten op doelwitten ernstig, ook blijkt dat in bijna de helft van de gevallen online haat ook offline effecten heeft, niet zelden gewelddadige.

In samenwerking met Kif Kif en Sankaa vzw willen we dat (sociale)mediabedrijven, parket, politie en gelijkheidsorganisaties beter en sterker optreden en het publieke debat veiliger maken voor iedereen. 

Het rapport werd gepubliceerd op 19 september 2023 en kan je hier integraal downloaden.
Logo's van kif kif en sankaa
2 kinderen met een blauw oog naast elkaar in omhelzing

1992, 1994, 1998, 2002 en 2018 tot heden: Jaarlijkse organisatie protest 21 maart Dag ter eliminatie van racisme (o.l.v. Platform 2103)

De allereerste actie van Hand in Hand werd een onverhoopt succes. Op 22 maart 1992 stapten meer dan 100.000 mensen door de straten van Brussel. Dat aantal werd twee jaar later geëvenaard op de tweede massabetoging, op 27 maart 1994. In 1998 en 2002 mobiliseerde het Initiatief 21maart, waar we deel van uitmaaktenSinds 2018 mobiliseren we elk jaar voor de jaarlijkse antiracismebetoging.

Update: Deze campagne blijft lopen. Momenteel zitten alle organiserende leden in Platform 2103, waar je alle informatie kan vinden. Wil je info of  wil je meewerken aan de komende manifestaties op 21 maart? Contacteer ons of de leden van het Platform 2103 rechtstreeks.

Het logo van platform 21 03 met verschillende kleuren en de tekst Sta op tegen racisme
Posterbeeld praktijktesten nu. Zwarte vrouw die een wit masker afneemt.

2014 tot heden: Stopdiscriminatie en PraktijktestenNu (i.s.m. andere organisaties in Platform PraktijktestenNu)

Zowat alle politieke partijen erkennen ondertussen wel dat er een enorme achterstand is bij de tewerkstelling van mensen met een migratieverleden. Tegelijk geven ze toe dat discriminatie daarin een rol speelt. Opeenvolgende studies, ook van de overheid, bewijzen telkens opnieuw dat er een probleem is. 

Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

  1. praktijktesten en mystery calls (in private en publieke sector) systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
  2. praktijktesten en mystery calls (in private en publieke sector) mogelijk blijven door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici.
  3. er de nodige decretale en andere wetgevende kaders komen om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun democratische opdracht om discriminatie hard aan te pakken. 

Update: Deze campagne blijft lopen. Meer up-to-date info op de site praktijktestennu.be

Verschillende mensen die naast elkaar staan met een verbodsbord en de tekst stop discriminatie.
Baanbrekers poster van Hand in hand met baanbrekers van de dekolonisering

2020 tot 2021: Baanbrekers van de dekolonisering (Hand in Hand o.b.v. input vrijwilligers)

De actie rond Baanbrekers maakt deel uit van de campagne 'Dekoloniseer de lokale samenleving', die liep van 2017 tot 2021.

We gingen met de hulp en input van lokale activisten, vrijwilligers en groepen op zoek naar (overleden) baankbre(e)k(st)ers voor dekolonisering en tegen racisme. Van een longlist van bijna 100 mensen kwamen we via twee stemrondes tot een lijst van 8 personen die samen met Patrice Lumumba het nieuwe campagnebeeld vormen: Rachel Corrie, Rosa Parks, Alice Seeley Harris, Marielle Franco, Nelson Mandela, Malcolm X, Steve Biko en Mohammad Ali. Verborgen in de geschiedenisboeken maar broodnodig in ons collectief geheugen om weg te geraken van onze eurocentrische blik op onze geschiedenis.

Update: Deze campagne wordt niet meer bijgewerkt. Je kan nog alle informatie vinden op de site van Baanbrekers en die gebruiken als educatief materiaal of inspiratie. De 9 personen van het beeld staan hier apart vermeld.

Gezicht van Lumumba op een poster
Straatbord Lumumbastraat

2019: Acties rond invoering van de Lumumbastraat (op initiatief van lokale actiegroepen)

De actie rond het invoeren van een Lumumbastraat maakt deel uit van de campagne 'Dekoloniseer de lokale samenleving', die liep van 2017 tot 2021.

We ondersteunden actiegroepen door bijvoorbeeld mensen te mobiliseren en een open brief op te stellen over de vraag naar een Lumumbastraat in steden als Antwerpen.

Een straatnaam kan blijk van erkenning geven van de verantwoordelijkheid voor gedaan onrecht. Daarenboven zou een Lumumbastraat tegengewicht bieden voor plaatsnamen als de Luitenant Lippenslaan, standbeelden van Leopold II en andere koloniale 'helden'. Een buitengewoon aantal landen heeft een Lumumbastraat, terwijl dat in België vooralsnog ontbreekt, behalve in steden als Charleroi (18/12/'17) en Brussel (23/4/'18) waar de gemeenteraden een Lumumbastraat of -plein goedkeurden.

Update: Deze campagne wordt niet meer bijgewerkt. Je kan natuurlijk nog altijd ijveren voor een Lumumbastraat in je eigen stad of gemeente, en bij ons informatie bekomen of contactgegevens opvragen van mensen die daar lokaal voor geijverd hebben.

Verschillende foto's van de acties rond de Lumumbastraat
Poster dekoloniseer de lokale samenleving met 2 handen en een huis bovenaan.

2017 tot 2021: Acties rond verschillende terreinen om de lokale samenleving te dekoloniseren (i.s.m. lokale actiegroepen)

Begin 2017 startte Hand in Hand met de campagne 'Dekoloniseer de lokale samenleving'.

In de vorige eeuw werden door de dekolonisatie de ex-kolonies zelfstandige en onafhankelijke staten met volle rechten op het internationale forum. Het begrip 'dekoloniseren' werd nog te vaak gelijkgesteld met een gesprek over de onafhankelijkheid van de ex-kolonies in de 20e eeuw, en dus niet met hoe het doorwerkte in de (lokale) samenleving. Ook vandaag moeten we ervoor zorgen dat iedereen als volwaardige burger erkend wordt. Met ieders inbreng, van welke afkomst dan ook. Het zien van de impact van koloniale overheersing, denkbeelden en propaganda is een belangrijk startpunt. Groepen in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en elders vragen hun bib, gemeente, scholen en andere instellingen om te leren welke koloniale restanten zij nog altijd hebben.

Update: Deze campagne wordt niet bijgewerkt maar loopt over in de nieuwe campagne Dekoloniseer 2.0, waar we focussen op de thema's arbeid, erfgoed, klimaat en mondiaal. Toch kan je nog altijd informatie vragen over andere terreinen waar lokaal dekoloniseren mogelijk is en kunnen we jou in contact brengen met andere groepen die rond jouw eigen lokaal thema werken. De archiefsite vind je hier.

Twee mensen uit Halle die dekoloniseren
Een vrouw die wil beginnen spreken. Het campagnebeeld van de campagne Ik ben geen racist maar...

2015: Actie rond onbewust racisme (Hand in Hand vzw i.s.m. Mortierbrigade)

Het vertrekpunt van de campagne was een ogenschijnlijk onbelangrijke zin die we elke dag horen: ‘Ik ben geen racist maar ...’ Een voorzichtige opener waarna iemand toch aan een racistisch discours begint. In een filmpje (toen op ikbengeenracistmaar.be) zag je een vrouw hetzelfde doen. Met één verschil: wie haar onderbrak door te disliken, kortte het racistische filmpje enkele milliseconden in.

Op iets meer dan 24 uur tijd behaalde het filmpje maar liefst 35.000 dislikes, waardoor de monoloog ‘Ik ben geen racist maar’ helemaal ingekort werd tot ‘Ik ben geen racist’ en er kwamen duizenden comments op Facebook en Twitter. Je kon op de website ook een manifest ondertekenen dat de overheid opriep om meer te ondernemen tegen racisme en discriminatie.

Update: Deze campagne wordt niet meer bijgewerkt. De affiches zijn nog altijd hier te downloaden in A3-formaat. Verder kan je altijd individuele actie ondernemen door onbewust racisme en microagressies te herkennen en te stoppen als jij daar getuige van bent. 

Poster van Hand in Hand met de tekst Ik ben geen racist maar en een rode cirkel. De 'maar' is doorstreept.
Straatbord Zonder Haatstraat

2006: Zonder Haat Straat (i.s.m. andere organisaties)

Na de racistisch geïnspireerde moorden van Hans Van Themsche in Antwerpen in 2006, verschenen in het straatbeeld de 'Zonder Haat Straat'-bordjes als reactie tegen de toenemende polarisering. De campagne was een samenwerkingsverband van Antwerpse middenveldorganisaties, waaronder Hand in Hand tegen racisme vzw. Meer dan 200.000 gezinnen hingen een blauw-wit straatnaambordje met Zonder Haat Straat aan hun raam.

Update: Deze campagne wordt niet meer bijgewerkt. Je kan wel nog altijd het interview over deze campagne beluisteren of contacteer ons en print je eigen straatnaambord om voor je raam te hangen.

Een overzicht van alle straatnaamborden van de Zonder Haat Straat
Campagnebeeld van de campagne Ik ben product van de multicultuur

2011: Ik ben product van de multicultuur

De aanleiding van deze campagne waren enkele uitspraken van leiders als Angela Merkel en Nicolas Sarkozy over het mislukken van wat toen de multiculturele samenleving heette. Als reactie daarop startte Hand in Hand deze campagne met het achterliggende idee: “De multiculturele samenleving is niet failliet. Het is wel hoog tijd dat de politiek en de samenleving in haar geheel hun verantwoordelijkheid nemen. Culturele verschillen zijn niet de kern van de zaak. Laten we ervoor zorgen dat we het samen beter doen op het vlak van zaken die er echt toe doen zoals tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, …"

Een petitie werd ondertekend en steun werd uitgesproken door zowel bekende (Ico Maly, Jan Blommaert, Anne Provoost, Nigel Williams, Patrick Develtere (ACW),...) als minder bekende mensen die zichzelf benoemden als product van de multicultuur.

Update: Deze campagne is afgelopen. Lees het artikel van KifKif over deze campagne.

Printscreen van de website met steunbetuigingen voor de campagne Ik ben product van de multicultuur
Foto van de slogan Ik ga vreemd. Campagne van Hand in hand

2010: Ik ga vreemd (i.s.m. andere organisaties zoals het Rode Kruis, integratiecentra, onthaalbureaus, vluchtelingenorganisaties en zelforganisaties)

'Ik ga vreemd' was de slogan van een campagne van Vaka/Hand in Hand vzw. Een dubbele bodem en een verwijzing naar het discours rond de benaming van mensen met een migratieverleden. De campagne startte vanuit de observatie dat al te vaak de verschillende gemeenschappen naast elkaar leven. Van daadwerkelijke ontmoetingen is slechts zelden sprake. Het doel was ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen nieuwkomers en ‘oude Belgen’. Hoewel er ook culturele en sportieve activiteiten plaatsvonden, lag het accent vooral op ontmoetingen aan de eettafel.

Update: Deze campagne is afgelopen. We moedigen natuurlijk iedereen aan om lokaal initiatieven tot ontmoeting op te zetten in een racismevrije omgeving.

Je ziet een raam met de campagneaffiche van de Hand in hand campagne, Ik ga vreemd