Neem actie

Hier vind je enkele lopende projecten waar we in betrokken zijn zowel binnen als buiten de campagne Dekoloniseer 2.0. Voor meer context en de andere acties specifiek binnen Dekoloniseer 2.0, ga naar de pagina met toelichting of de pagina's van de thema's/werven.

OPEN BRIEF KMSK HERDENKING CONGOLESE SLACHTOFFERS

Op 24 september 2022 werd het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen officieel heropend door Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon. Het KMSKA had een feestweekend op het Museumplein. Wij steunen de oproep van Nadia Nsayi en Judith Elsevier en vinden het ongepast om naar aanleiding van de heropening geen aandacht te hebben voor de koloniale schaduwzijde van het plein. We vragen het Antwerps stadsbestuur om eindelijk werk te maken van een officiële herdenking voor de Congolese slachtoffers van de Wereldtentoonstelling in 1894.

20/09/2022: Open brief: herdenking gestorven Congolezen

Op 20 september 2022 werd opgeroepen tot het ondertekenen van de brief door Nadia Nsayi (politicologe en auteur) en Judith Elsevier (juriste en dekolonisatie-adviseur) in De Morgen. Op dezelfde dag vond de persconferentie van het museum plaats. Antwerps burgemeester Bart De Wever erkende dat de Congolese mensenzoo een zwarte bladzijde was in het koloniaal verleden van de stad Antwerpen. Het museum betreurde die duistere periode en erkende dat ze onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van het museum. Het museum kondigde ook een studiedag aan in 2024 waarop er aandacht zou zijn voor de wereldtentoonstelling, de mensenzoo en de herdenking van de Congolezen.  

Op 21 september 2022 kreeg schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud een vraag in de gemeenteraad. Ze antwoordde dat de stad de Congolezen zou herdenken. Dat zei ze al in 2020 zonder hieraan vervolg te geven. 

24/09/2022: Actie: aan de kaak stellen koloniale verleden KMSK

Tijdens de opening werd een autonome creatieve actie opgezet door o.a. Seckou Ouologuem. Enkele foto's op de FB-pagina Decolonizebelgium

4/10/22: Update open brief en oproep voor 1000 ondertekenaars

Volgens onze informatie lijkt het stadsbestuur de voorkeur te geven aan een gedenkplaat op het Schoonselhof, waar de zeven gestorven Congolezen begraven liggen.

27/10/22: Gespreksavond

Op 27/10/22 organiseerde KMSK een avond Decolonization of Museums #UnfinishedactionsReopeningKMSKA waar ook de originele oproepers Judith en Nadia hun oproep konden uitspreken. De avond zelf herhaalde men dat er engagement was om gesprek hierover aan te gaan met de Afrikaanse diaspora. 

Wij herhalen de oproep: plaats een gedenkplaat op het plein voor het museum. We blijven inwoners van Antwerpen en van andere steden en gemeenten oproepen om de open brief te ondertekenen en mee te verspreiden. Grote dank aan de personen die dit al hebben gedaan.

Ter info: oorspronkelijke open brief en artikel in De Morgen.

Ter info: welke historische info KMSK zelf gaf n.a.v. eerdere protesten.

WEKELIJKSE DEKOLONISEER CHALLENGE INDIVIDUELE SINT-ACTIE

Tijdens de intrede van de Sint en zijn team dit jaar, was er opnieuw veel te doen rond de stereotype zwarte piet. In de marge daarvan riepen we mensen op om naar de bibliotheek te gaan om mee op te roepen iets te doen met stereotype kinderboeken. Kinderen zijn geen kritische burgers en worden dus in de cultuur van stereotypering ingeleid door wat ze aangeboden krijgen. Als jij het komende jaar jouw bibliotheek binnenstapt, sla zeker de kinderafdeling niet over en check de dekoloniseer challenge. Deze individuele actie maakt deel uit van een set informatieposts, een dossier en bewustwording met partners rondom stereotypering in deze traditie.

Sint dekoloniseer challenge bibliotheek afbeelding 2
Sint dekoloniseer challenge bibliotheek afbeelding 2
Sint dekoloniseer challenge bibliotheek afbeelding 3
Sint dekoloniseer challenge bibliotheek afbeelding 4
Sint dekoloniseer challenge bibliotheek afbeelding 5
Sint dekoloniseer challenge bibliotheek afbeelding 6