Dekoloniseer Arbeid

Dekoloniseer Arbeid is deel van onze huidige campagne met transversaal idee Dekoloniseer 2.0.

Merk je dat inclusie vaak wordt ingezet om mensen te 'bereiken' maar dat er niet nagedacht wordt over wat fijne en veilige werkomgevingen zijn voor mensen die al doelwit zijn van racisme? Dat, met andere woorden, microagressies herhaaldelijk microkwetsingen veroorzaken en uitval op de werkvloer? Dat de 'we value diversity'-piramide van een bedrijf er kan uitzien als 'verscheidenheid met precaire arbeidsomstandigheden in de onderste lagen en monocultuur met gebrek aan machtsdeling in de bestuurskamer'? Heb je al gelezen over de loonkloof en glazen plafonds die identiteitsgebonden zijn? Ben je ook kritisch over discriminatie bij aanwervingen en wil je meer onderzoek en sluitende instrumenten, bijvoorbeeld praktijktesten, om dit aan te pakken? Wij ook ...

Bekijk hieronder onze visie, enkele cijfers, video's en helemaal onderaan deze pagina het actiekader.

VISIE OP HET THEMA

Iedereen heeft recht op waardig werk maar uit de cijfers blijkt dat mensen met een migratieachtergrond gediscrimineerd worden. Dat structureel racisme uit zich zowel bij opleiding en aanwerving als op de werkvloer zelf.

In onze Belgische en bij uitbreiding westerse samenleving is een betaalde job vinden voor de meeste mensen van levensbelang om voldoende bestaansmiddelen te hebben. Zonder een inkomen uit arbeid is het moeilijk om de huur te betalen of je kinderen een goede thuis geven. Niet alle vormen van arbeid worden echter op een gelijke manier gewaardeerd, wat zich vertaalt in lagere lonen en onveiliger arbeidsomstandigheden. De sociale strijd voor toegang tot jobs, een rechtvaardig loon en goede arbeidsomstandigheden blijft een voortdurende zorg van alle werknemers. Sociale en vakbondsrechten zijn zoals alle mensenrechten niet (...)

INTRODUCTIE EN CIJFERS

(Noot: Hieronder staan kort enkele cijfers die vanuit onderzoek de verschillende problemen of mogelijkheden tonen van racisme of dekoloniseren. Klik op de foto voor het onderzoek zelf.)

ENKELE VIDEO'S

(Noot: Video's van maximaal 10 minuten. Voor meer en langere video's: bezoek de andere pagina's van onze website of contacteer ons met een concrete vraag of zoek zelf de info die je nodig hebt.)

ACTIE EN INSPIRATIE

Acties in de werf/thema Dekoloniseer Arbeid volgen nog. Steun alvast onze lopende socialemedia-actie voor Dekoloniseer 2.0  of onze andere projecten op de pagina Doe mee --> Neem actie.

Zoek binnen 'Alle nieuwsberichten' het meest actuele nieuws door te filteren op deze werf/dit thema.

In het onderstaand actiekader staan ideeën die we het voorbije jaar verzameld hebben en waarbinnen we graag met jullie willen werken aan verdere concretisering en een lokale toepassing van dit thema.

LEREN

Wil je in jouw organisatie kijken hoe jullie omgaan met woorden die mensen beschrijven. Ga dan naar onze pagina LEREN - TOOLS.