Actiekader Dekoloniseer Arbeid

Naar een arbeidsruimte zonder racisme:

Praktijktesten met juridische sancties bij discriminatie

Streefcijfers die leiden tot evenredige arbeidsdeelname

Geen racisme op de werkvloer

Acties rond praktijktesten

Voor mensen met een migratieachtergrond is het veel moeilijker om beter betaalde of beter gewaardeerde jobs te verwerven. De campagne van het Platform Praktijktesten, waarvan Hand in Hand een van de trekkers is, heeft dat al overtuigend aangetoond. Ondanks alle wettelijke verplichtingen blijven de racistische vooroordelen in de hoofden van de aanbieders van jobs sterk aanwezig en stuurt winstbejag mensen met een migratieachtergrond naar slechter betaalde jobs of zogenaamde lageloonsectoren. Een overheid die haar eigen mensenrechtendiscours au sérieux neemt, moet strenger werk maken van controle en handhaving van de wetten tegen racisme en discriminatie. Bedrijven of organisaties die die wetten overtreden, moeten ook daadwerkelijk bestraft worden. Wachten op een spontane mentaliteitswijziging is wachten op Godot. Zonder druk zal het niet lukken, juridisch bindende praktijktesten zijn een must.
Zie praktijktestennu.be

Acties rond evenredige arbeidsdeelname

Naast praktijktesten moet er een proactief tewerkstellingsbeleid gevoerd worden. Net zoals vrouwen bijvoorbeeld niet vanzelf beter vertegenwoordigd raken in allerlei typisch ´mannelijke´ machtsbastions zal ook een meer evenredige vertegenwoordiging van de verschillende bevolkingsgroepen er niet automatisch komen. Die evenredigheid moet er nochtans op alle hiërarchische niveaus komen, niet alleen voor de slechtst betaalde jobs. Hand in Hand heeft hier vroeger al campagne voor gevoerd (zie onze archiefsite jobdiscriminatie.be) en het blijft een belangrijk aandachtspunt.

Acties rond ‘Geen racisme op de werkvloer’

Overheden, bedrijven en organisaties moeten het racisme op de werkvloer ten gronde aanpakken. De huidige preventie- en klachtenmechanismen volstaan daarvoor niet.

Zoals bij het recent bekend geworden machtsmisbruik aan de universiteiten moeten er externe diensten ingezet worden. Naast mogelijk gebrek aan kennis en inlevingsvermogen over racisme is er immers ook een structureel machtsprobleem. Kan men daadwerkelijk ingrijpen tegen racisme? Kan men de structuur zelf van het bedrijf of de organisatie hervormen?

We willen overheid én bedrijven dat structurele racisme op de werkvloer daadwerkelijk doen aanpakken. In het verleden zijn de stemmen van diegenen die daarbij het doelwit waren veel te weinig gehoord, waardoor een 'sense of urgency' ontbreekt en 'oplossingen' verzanden in discussies over punten en komma’s van arbeidsreglementen. Daarom overleggen we als eerste met de doelwitten van racisme of hun vertegenwoordigers en met deskundige partners. Partners die meer dan individuele uitingen opsporen, en die duidelijke en sluitende procedures willen ontwikkelen om het probleem aan te pakken. Zo zijn er oplossingen mogelijk die verder gaan dan het individuele.

Deze campagne werken we de komende maanden verder uit. Getuigenissen over racisme op de werkvloer zijn welkom, evenals voorstellen om het aan te pakken.