Dekoloniseer Erfgoed

Dekoloniseer Erfgoed is deel van onze huidige campagne met transversaal idee Dekoloniseer 2.0.

Vraag je je ook af waarom het schilderij hierboven – Les Demoiselles d'Avignon van Picasso – modern heet terwijl zijn inspiratiebronnen uit Afrikaanse kunst steevast traditioneel genoemd worden? Waarom tradities die volgens de definitie van Unesco "voortdurend opnieuw gecreëerd [worden] in reactie op hun omgeving", toch als onveranderlijk worden neergezet, dan wel als ze Europees zijn? Waarom het zo lang duurde voor er met Queen Nikkolah en haar participatief gecreëerde verhalen een vrouwelijke versie van de Sint werd gecreëerd? Waarom westerse filosofie op de universiteiten lang de maatstaf van alle rationeel denken was en andere denkstromingen als 'natuurlijk' gezien worden? Waarom we Belgische soldaten van Wereldoorlogen herdenken en de Congolese soldaten die in de toenmalige kolonie voor België vochten niet? Wij ook ...

Bekijk daarom hieronder onze visie, enkele cijfers, video's en helemaal onderaan deze pagina het actiekader.

VISIE OP HET THEMA

Immaterieel cultureel erfgoed is door de UNESCO en de Erfgoedcel omschreven als:

“De praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden - alsmede de instrumenten, voorwerpen, artefacten en culturele ruimten die daarmee verband houden - die gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen erkennen als onderdeel van hun cultureel erfgoed.

Dit immaterieel cultureel erfgoed, van generatie op generatie overgedragen, wordt door gemeenschappen en groepen voortdurend opnieuw gecreëerd in reactie op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis, en verschaft hen een gevoel van identiteit en continuïteit, waardoor het respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit wordt bevorderd.” (bron: Wikipedia, Erfgoedcel).

Hand in Hand onderschrijft deze definitie en eist veel meer van het in praktijk brengen. Concreter, onze samenleving ziet er telkens anders uit, geeft andere en meer volledige invullingen aan ons gezamenlijk immaterieel erfgoed. (...)

INTRODUCTIE EN CIJFERS

(Noot: Hieronder staan kort enkele cijfers die vanuit onderzoek de problemen of mogelijkheden tonen van racisme of dekoloniseren. Klik op de foto voor het onderzoek zelf.)

VIDEO'S

(Noot: Video's maximaal 10 minuten. Voor meer en langere video's bezoek de andere pagina's van onze website of contacteer ons met een concrete vraag of zoek zelf de info die je nodig hebt.)

ACTIE EN INSPIRATIE

Acties in de werf/thema Dekoloniseer Erfgoed volgen nog. Steun alvast onze lopende socialemedia-actie voor Dekoloniseer 2.0  of onze andere projecten op de pagina Doe mee --> Neem actie.

Zoek binnen 'Alle nieuwsberichten' het meest actuele nieuws door te filteren op deze werf/dit thema.

In het onderstaande actiekader staan ideeën die we het voorbije jaar verzameld hebben en waarbinnen we graag met jullie willen werken aan verdere concretisering en een lokale toepassing van dit thema.