Wie zijn we

Vanuit welke visie en missie werken we? Hoe werken lokaal en nationaal samen? Welke samenwerkingen zijn belangrijk?

Wat drijft ons?

Missie

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand) is een sociaal-culturele beweging die strijdt tegen structureel racisme, een racisme dat ingebed is in onze maatschappij.

We streven naar een samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt.

We kiezen hierbij resoluut de kant van diegenen die het doelwit of voorwerp zijn van structureel racisme zoals mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond, en bepalen onze strategie vanuit dat perspectief.

Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor hun vermogen om onafhankelijk van anderen autonome keuzes te maken.

Tegelijk bevorderen we de solidariteit tussen alle mensen in deze samenleving die willen strijden tegen racisme.

Visie

Onze Belgische en Vlaamse samenleving is in de feiten divers, maar heel wat mensen worden wegens groepskenmerken als minderwaardig behandeld. Dat racisme is structureel.

Met structureel racisme bedoelen we in onze regio een ideologie en een systeem dat in de voorbije eeuwen van kolonisatie en slavernij door de Europese elites is ontwikkeld en verfijnd. Via bewuste en onbewuste indoctrinatie creëert én verantwoordt het een hiërarchie en allerlei soorten machtsverhoudingen tussen mensen. Dat gaat gepaard met vormen van ontmenselijking van mensen zonder macht. Die hiërarchie is gebaseerd op uiterlijke, culturele en religieuze kenmerken die geassocieerd worden met afkomst.

Structureel racisme verschilt van xenofobie doordat er een fundamentele machtsongelijkheid aanwezig is tussen diegenen die de macht hebben om te discrimineren en diegenen die gediscrimineerd worden. Door dat structureel racisme worden mensen systematisch (...)

Hoe ziet onze structuur en onze samenwerkingen eruit? 

Samenwerkingen en lokale partnerschappen

De belangrijkste input en werking gebeurt door lokale vrijwilligers en groepen die zich lokaal organiseren. Mensen engageren zich individueel of in groep op lokaal niveau en proberen daar beweging te brengen. Volg of voeg je bij enkele van de geëngageerde vrijwilligers bij Dekoloniseer Halle, Dekoloniseer Gent en Hand in Hand Gent, Dekoloniseer Mechelen of laat je horen bij initiatieven als Dekoloniseer Vilvoorde, Dekoloniseer Oostende of gewoon je eigen stad of gemeente.

Voor de meeste campagnes werken we samen met een organisaties of lokale groepen die reeds lang werken rond een bepaald onderwerp. Enkele structurele samenwerkingsverbanden of platforms waar we in werken zijn dat rond discriminatie bij sollicitatie via PraktijktestenNu, algemeen met Hart Boven Hard, de organisatie van de 21 maart-protesten met Platform 2103,...

Onze leden nemen ook deel aan overlegplatformen en initiatieven of gaan in gesprek met organisaties zoals NAPAR, ENAR, Inspiratiegids Dekoloniseren van 11, Kif Kif, Sankaa,...

Voor Franstalige informatie over antiracisme, vooral in Brussel, verwijzen we naar de organisatie MRAX, die ook een juridische dienst ter beschikking heeft.

Voor politiegeweld en etnische profilering zit de meeste juridische expertise bij Ligue des Droits Humains. Zij voeren met 7 organisaties sinds 2020 een campagne om etnische profilering te stoppen. 

Structuur vzw en werking

Onze dagelijkse werking (secretariaat) werkt in nauwe samenwerking en overleg over strategische beslissingen en samenwerkingen met onze twee covoorzitters. De leden van de Raad van Bestuur worden gevraagd om nauw betrokken te zijn bij het uitdenken van campagnes en strategie. 

Covoorzitters
Van Puymbroeck Jihad Miguel Kandolo Lieven

 

Leden Algemene Vergadering (AV)

Azabar Sahila

Bens Chris Boone Bart El Majjoudi Mohamed
Ghiotto Chiara Isbai Saïda Jochems Marieke Miguel Kandolo Lieven (covoorzitter)
Moro Sonia Segers Ludo Van Bouwel Willy Van Nimwegen Dirk
Van Puymbroeck Jihad (covoorzitter) Van Regemortel Hanne    

 

Leden Raad Van Bestuur (RvB)

Boone Bart.                                      

Isbai Saïda.             

Jochems Marieke

Miguel Kandolo Lieven (covoorzitter)

Moro Sonia

Segers Ludo

Van Bouwel Willy

Van Puymbroeck Jihad (covoorzitter)

 

Dagelijkse werking en secretariaat

Dekeyser Marius Okemwa Nyanchama Van Herreweghe Willeke Segers Ludo
Coördinator Campagne- en vrijwilligerscoach Educatief medewerker All-round medewerker
Waarnemend RvB en AV Waarnemend RvB Waarnemend RvB Lid RvB en AV