Over ons

Kort: Wie we zijn en waar we werken

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand) is een sociaal-culturele beweging die opgericht is in 1992 en die op 21 maart 1992 startte met de grootste antiracismebetoging tot op heden (100.000 mensen). Dat protest wordt sindsdien jaarlijks herhaald. Andere acties en campagnes volgden.

We zijn een organisatie die strijdt tegen structureel racisme, een racisme dat ingebed is in onze maatschappij en dat niet enkel uitgaat van de individuele uitingen ervan.

We werken via partners en vrijwilligers en proberen een link te zijn tussen lokale en nationale individuen, initiatieven en platformen. De bezorgdheden en creativiteit van lokale partners en vrijwilligers kunnen zo nationaal inspireren en resultaten van de nationale platformen en initiatieven terugkoppelen naar die lokale partners.

In onze organisatie werken we met een nationaal secretariaat dat nauw samenwerkt met andere platformen en in constant overleg is met zijn twee covoorzitters en Raad van Bestuur.

We werken met vrijwilligers, partners,... in solidariteit tussen mensen die racisme structureel ervaren wegens identiteitskenmerken, en zij die dat niet ervaren met bewustzijn van historische posities.

 

Wat drijft ons?

A. Gelijke rechten: mensenrechten, burgerrechten en geen discriminatie.

B. Agency, handelingsvermogen, leren uit inzicht en expertise van mensen die doelwit zijn van racisme

C. Structureel racisme, niet enkel interpersoonlijke uitwassen ervan

D. Vorming tot actie en campagnes, lokale acties ondersteunen en nationaal partneren om beleid te veranderen

E. Solidariteit, wij, waarvan een deel structureel racisme wel ervaart en een deel dit niet ervaart. Vanuit antiracisme en dus met zelfbewustzijn van de machtsdynamieken in onze gezamenlijke context.

Meer hierover in onze Missie en Visie en over wat ons drijft kan je terugvinden op de pagina Wie zijn we.

 

Wat deden we al?

De organisatie bestaat meer dan 30 jaar en heeft over de jaren heen heel wat campagnes uitgewerkt. Met dank aan zoveel vrijwilligers zijn er zowel nationaal als lokaal acties uitgewerkt om het bewustzijn te verhogen en het beleid te doen bewegen rond ons maatschappelijk probleem van structureel racisme en de mogelijkheden die we hebben om ons koloniaal verleden recht in de ogen te kijken. 

1. Ontstaan uit vredesorganisatie VAKA n.a.v. Zwarte Zondag 24 november 1991

2. Organisator antiracismebetoging in België, meer dan 100.000 mensen op 22 maart 1992 en sindsdien jaarlijks

3. Evolutie: van campagne tegen extreemrechts naar voor gelijke rechten en tegen racisme

4. Jaren ’90: bv. ontmaskeringscampagne, cordon sanitaire, gemeentelijk stemrecht niet-EU-burgers

5. Jaren '00/'10: bv. Zonder Haat Straat (2006), Campagne Jobdiscriminatie en PraktijktestenNu (2014), Dekolonisering 1.0 (2017 ev.)

 

Meer over concrete campagnes in het verleden vind je op de pagina Andere campagnes.

Meer over het verleden, specifieke e-zines of campagnebrieven en historiek van informatie in ons Archief.

Wie zijn we en op wie steunen we?

Onze structuur is zowel gecentraliseerd als gedecentraliseerd, afhankelijk van een specifieke deelcampagne. 

We werken zo vaak mogelijk vanuit lokale initiatieven of input, met vrijwilligers en in samenwerkingsverbanden, om dat dan nationaal te delen.

Centraal werken we vanuit een samenwerking tussen ons secretariaat met covoorzitters en met actieve inbreng van de andere organen zoals de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Voor campagnes bereiden we in trajecten voor, waar we via werkgroepen thema's en prioriteiten bepalen. We zoeken een balans tussen professionele organisaties en vrijwilligers met expertise en interesse voor een bepaald thema.

Meer over de organisatie Hand in Hand vzw en hoe we werken op onze pagina Wie zijn we.

 

Welke rol kan jij spelen? 

Wij zoeken altijd vrijwilligers om ons lokaal of nationaal mee te ondersteunen. Wil jij meedoen? Vanuit wie je zelf bent, kan je je aanmelden als vrijwilliger (creatief, stand, actie, administratief, uitdenken,...)

Meer over je engageren via onze pagina Doe mee, waar je onze visie, praktische uitleg en een contactformulier om je in te schrijven vindt.