Hand in Hand tegen racisme zoekt twee medewerkers voor een campagne tegen racisme op de arbeidsmarkt

Hand in Hand tegen racisme vzw is een sociaal-culturele beweging die strijdt tegen structureel racisme. We streven naar een samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt (zie onze missie en visie op https://handinhandtegenracisme.be/over-ons). Onze belangrijkste activiteiten zijn langlopende politiserende campagnes zoals Dekoloniseren 2.0 waarin we het maatschappelijk activeren van mensen combineren met vormend werken naar een ruim publiek. 

In onze campagne tegen racisme op de arbeidsmarkt willen we alle vormen van ongelijkheid aanpakken die het gevolg zijn van ongelijke machtsposities. In dit kader willen we dit jaar een vormingsproject uitwerken over micro-agressies, gericht op bedrijven, organisaties en overheden.

We zoeken hiervoor twee nieuwe personeelsleden:

1° een voltijdse educatief medewerker (x/v/m) die dit vormingsproject kan voorbereiden, uitwerken en uitvoeren. In 2024 ligt de klemtoon op het ontwikkelen van dit vormingsproject en het bekend maken bij de doelgroep. Zie pdf met vacature hieronder.

2° een extra halftijdse bewegingsmedewerker (x/v/m), die dit vormingsproject ondersteunt én ook meewerkt aan de campagne in haar geheel. Zie pdf met vacature hieronder.

Mensen met een migratieachtergrond worden uitdrukkelijk opgeroepen hiervoor te solliciteren.

Het gaat om een contract van bepaalde duur, van 1 juni tot 31 december, maar er is een realistische mogelijkheid tot verlenging in 2025, wanneer de eigenlijke uitrol van start gaat.