Een Andere Joodse Stem op 12 september in Gent

De tekst die Emmanuel Stein uitsprak op 12 september in Gent:

Van Joden wordt er wel eens gezegd dat ze lange tenen zouden hebben. We zouden te gevoelig zijn. Hypersensitief, om het met een hip woord te zeggen. Voor niks schreeuwen we moord en brand. Racisme ! Antisemitisme !  Er wordt regelmatig in onze richting gesust en gerelativeerd. Het carnaval van Aalst bijvoorbeeld waarbij enkele praalwagens antisemitische boodschappen uitdragen, da’s humor ! Een antisemitische mop? Dan wordt er tegengeworpen dat er tegenwoordig met niets meer kan gelachen worden. Ze zeggen ons dan: ‘doe eens normaal’ ! Maar wat is ‘normaal’, en wie bepaalt wie of wat ‘normaal’ is?

 

Mijn naam is Emmanuel Stein, ik ben een Belgische burger en een Joodse burger. Vandaag spreek ik namens Een Andere Joodse Stem, een organisatie van progressieve Joodse mensen die een beetje overal in Vlaanderen of Brussel wonen en die als gemeenschappelijke noemer hebben dat we erg begaan zijn met het thema mensenrechten, of het nu in Israel/Palestina is of in onze eigenste contreien hier in België.  

 

Vandaag sta ik hier, samen met jullie, in Gent, vlak bij het gerechtsgebouw, omdat zodadelijk het langverwachte proces van start gaat tegen de bezieler van Schild en Vrienden, Dries Van Langenhove, en verschillende van zijn handlangers.  Voor ons is het belangrijk om hier vandaag aanwezig te zijn om, samen met andere middenveldorganisaties, een vuist te maken tegen racisme.  

 

De boodschappen die binnen Schild en Vrienden werden verspreid, waaronder heel wat zogezegd humoristische memes, zijn doorspekt van racisme, antisemitisme, negationisme, homofobie, xenofobie. Met de holocaust wordt gelachen alsof het een fait-divers was.  

 

We vinden het belangrijk om hier vandaag aanwezig te zijn, om te tonen dat wij dit niet pikken. Het is belangrijk dat we als maatschappij niet onverschillig blijven, dat we mondig blijven en we opkomen tegen alle vormen van racisme en discriminatie.  

 

Binnen onze Joodse organisatie, en breder binnen de Joodse bevolking tout-court is racisme geen vreemd gegeven. Onze geschiedenis is doorspekt met verhalen over pogroms, vervolgingen, moorden, valse accusaties, spot, alles moeten achterlaten en wegvluchten naar nieuwe oorden. Ook de holocaust zit nog vers in ons geheugen. Binnen Een Andere Joodse Stem hebben vele leden ouders, grootouders, tantes of nonkels, andere familieleden of vrienden verloren aan de vreselijke gruwel die zich voltrokken heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Degenen die het overleefd hebben, hebben vaak levenslange littekens meegedragen, die in vele gevallen ook zijn doorgesijpeld naar de volgende generaties.  

 

Dat maakt dat bij velen van ons, onze voelsprieten op scherp staan als er sprake is van antisemitisme of andere vormen van racisme of discriminatie. Als wij hier vandaag staan, dan is dat ook uit solidariteit met alle slachtoffers van racisme en discriminatie. De boodschappen die verspreid werden door Schild en Vrienden hadden uiteraard niet enkel betrekking op Joden, maar op heel wat andere minderheden of groepen. Vandaag willen wij, als Joodse burgers, de boodschap meegegeven dat we solidair zijn met álle slachtoffers van enige vormen van racisme of discriminatie. Het is belangrijk om ons op dergelijke momenten te verenigen, om te veroordelen, en samen te timmeren aan een betere maatschappij, een maatschappij waar tolerantie is voor verschil, tolerantie voor het anders zijn, een maatschappij die erover waakt dat iedereen zich op een veilige manier thuis kan voelen ongeacht afkomst of huidskleur.  

 

Tot slot willen we vandaag ook onze steun betuigen aan de mensen of organisaties die zich burgerlijke partij hebben gesteld in dit proces, en die vaak een hele lijdensweg hebben afgelegd om tot aan de start van dit proces te komen. We beseffen dat dit van hen ontzettend veel moed en doorzettingsvermogen heeft gevraagd.   

 

Vandaag staan Dries Van Langenhove en zijn acolieten terecht, maar in de toekomst zullen ongetwijfeld nog andere racistische incidenten plaatsvinden, en het is van belang dat we als maatschappij en als individu tijdig ingrijpen.

 

Van Joden wordt er wel eens gezegd dat we lange tenen zouden hebben. Als dat betekent dat we niet zwijgzaam toekijken als we in contact komen met antisemitisme, islamofobie of andere vormen van racisme, dan kan ik dit enkel als een compliment beschouwen. Laten wel elks onze eigen voelsprieten koesteren.