Hand in Hand: Lancering campagne Dekoloniseer 2.0

“Dekoloniseren is een verhaal van ons allemaal”, Hand in Hand tegen Racisme wil met brede dekolonisatiecampagne tot in alle Vlaamse huiskamers geraken

Onder het motto “Dekoloniseren is een verhaal van ons allemaal” lanceert Hand in Hand tegen Racisme een nieuwe campagne. De organisatie wil de term “dekolonisatie” nieuw leven inblazen en duidelijker linken met het hedendaags structureel racisme. “Dekoloniseren gaat niet enkel over Congo. De voorbije jaren is ons koloniaal verleden veel onder de aandacht gekomen, denk maar aan de spijtbetuiging van Koning Filip en België die na zoveel jaren de tand van de vermoorde premier Patrice Lumumba teruggaf.”, vertelt Lieven Miguel Kandolo , co-voorzitter van Hand in Hand tegen Racisme.

“We willen verder belangrijke stappen zetten op het vlak van dekolonisering. Deze keer op een reeks belangrijke domeinen in onze samenleving die iedereen raken. We willen ons hierbij zeker niet beperken tot enkel de wijziging van koloniale straatnamen of standbeelden, hoe belangrijk deze symbolen ook zijn.”, licht Jihad Van Puymbroeck, co-voorzitter van Hand in Hand tegen Racisme verder toe.

De campagne focust op vier concrete thema’s: Arbeid, Erfgoed, Internationale solidariteit en Klimaat. Aan elk van deze vier thema’s zijn er acties gekoppeld waar Hand in Hand tegen Racisme gewone burgers mee wil aanspreken om “mee te dekoloniseren” en daar horen enkele ontwapenende beelden bij. “België is Europese koploper in openstaande jobs… En in discriminatie van werkzoekenden op basis van etniciteit”, zo kopt het campagnebeeld rond het thema Arbeid. “De arbeidsmarkt dekoloniseren gaat over het recht op waardig werk voor iedereen. Acties die daaronder vallen zijn bijvoorbeeld streefcijfers, praktijktesten en een aanpak tegen racisme op de werkvloer”. vertelt Van Puymbroeck.

Belgie koploper in openstaande jobs
Arbeid - beeld 2

De kost van de klimaatcrisis voor landen in het Zuiden zorgt voor een duidelijke link met dekolonisatie. In deze campagne spreekt Hand in Hand tegen Racisme over een rechtvaardige klimaattransitie. “De rijkste 10% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot. De gevolgen van de steeds versnellende klimaatverandering zijn overal zichtbaar, maar deze zijn het sterkst voelbaar bij de meest kwetsbaren in de landen in het Zuiden”, aldus Kandolo. De campagneslogan gaat dan ook als volgt “We zijn bezorgd over het klimaat… Vooral in onze eigen straat.”

Je ziet mensen protesteren met de tekst 'We zijn bezorgd over het klimaat'. Dit is de afbeelding 1 van de werf Klimaat van campagne Dekoloniseren 2.0 van Hand in Hand.
Je ziet mensen een wagen duwen in een overstroomde straat in een andere regio met de tekst 'Vooral in onze eigen straat'. Dit is de afbeelding 2 van de werf Klimaat van campagne Dekoloniseren 2.0 van Hand in Hand.

De volgende maanden zal Hand in Hand tegen Racisme samen met andere middenveldorganisaties en vrijwilligers nauw samenwerken om verder concrete acties te voeren rond de vier thema’s. “Iedereen kan meewerken aan ons dekolonisatieplan. Het is niet de bedoeling om “schuldigen” met de vinger te wijzen, wel om elk onze verantwoordelijkheid te nemen om tot een samenleving te komen waar racisme geen plaats heeft.”, sluit Kandolo af.

Extra: Campagnebeeld Dekoloniseer Internationale Solidariteit (naar een juister Mondiaal Perspectief):

Je ziet een schaduw van een man met de tekst 'Belgen zijn sterk in internationale hulp'. Dit is de afbeelding 1 van de werf Mondiaal van campagne Dekoloniseren 2.0 van Hand in Hand.
Je ziet een schaduw van Leopold 2 met de tekst 'We hebben iets goed te maken'. Dit is de afbeelding 2 van de werf Mondiaal van campagne Dekoloniseren 2.0 van Hand in Hand.

Extra: Campagnebeeld Dekoloniseer Erfgoed:

Je ziet het standbeeld van Leopold 2 in Oostende met de tekst 'Schoon standbeeld staat hier'. Deze is de afbeelding 1 van de werf Erfgoed in de campagne Dekoloniseer 2.0 van Hand in Hand.
Je ziet de sokkel standbeeld van Leopold 2 in Oostende met de tekst 'Het heeft miljoenen levens gekost'. Deze is de afbeelding 2 van de werf Erfgoed in de campagne Dekoloniseer 2.0 van Hand in Hand.

 

Meer informatie over Hand in Hand tegen Racisme:

Hand in Hand tegen racisme is een beweging die strijdt tegen structureel racisme, racisme dat ingebed is in onze maatschappij. Het streeft naar een samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt (www.handinhandtegenracisme.be).

In 2019 voerde Hand in Hand tegen Racisme acties rond de invoering van de Lumumbastraat, deze actie maakte deel uit van de vorige campagne “Dekoloniseer de lokale samenleving”