Leren

De bovenstaande kaart is een concreet voorbeeld van waarom niet enkel antiracisme maar ook breder dekoloniseren noodzakelijk is. Je ziet een overzicht van vogels uit de hele wereld die Europese familienamen hebben door toenmalige zogenaamde ontdekking en koloniale overheersing. Hierdoor komt de fauna los van haar lokale context maar ook de kennis blijft gelinkt aan voorheen koloniale kennissystemen (westerse onderzoekers en onderzoeksinstellingen met een cultureel bepaalde manier van onderzoeken, ontsloten in westerse talen, ICT-databases en data die in het globale noorden worden beheerd,...)

Decolonization is a process of learning, unlearning and relearning.
It is time to learn how deep centuries of colonization have affected us all.
Some today are more urgently and more deeply hurt and affected by this dominant narrative
but in the end, we need everyone to accept it is a shared problem, and not just someone else's.
Everyone's historical position makes it a different story
but the ownership of today's approach
does not lay outside of oneself.

- Hand in Hand -

Wat leer je hierboven?

Deze kaart toont de minimale schatting voor elk land voor het aantal vogelsoorten waarvan de Latijnse binomiale naam gebaseerd is op een Europese persoon. Honderden vogelsoorten zijn genoemd naar Europese familienamen, terwijl de meeste van deze soorten voorkomen buiten Europa in voormalig gekoloniseerde landen. Taxonomie wordt gebruikt om de wereld in herkenbare eenheden te verdelen (...). Het problematische hieraan is dat die namen vaak weinig ecologische informatie bevatten in vergelijking met de inheemse originele namen. Meer informatie over de hedendaagse structurele racisme in naamgeving en de restanten van de koloniale tijd in ecologie en onderzoek in het tijdschrift Nature: https://www.nature.com/articles/s41559-021-01460-w.

Breder zien we dat onze samenleving en denkbeelden meer van dit soort aannames en genormaliseerd structureel racisme bevatten. Dat is het gevolg van opeenvolgende kolonisaties en eurocentrisch gedachtengoed. Het deconstrueren en dekoloniseren van dat gedachtengoed zorgt dus voor meer democratie, meer vrijheid voor meer mensen, meer kennis en meer perspectieven.

Een samenleving waar we gedeelde verhalen bouwen, leert het beste eerst zichzelf kennen, om te stoppen met het herhalen van onbewuste patronen en structuren. 

"We need to learn so as to unlearn so as to relearn."

"We moeten leren om te ontleren om te herleren."

Wat leer je hier nog?

Op onze webpagina's onder 'Leren' zal je verder in deze campagne enkele kennisbronnen terugvinden die je kan gebruiken om meer te leren over structureel antiracisme en dekoloniseren. 
Zo kan je op je eigen tempo bronnen raadplegen, zowel binnen als buiten België, over de verschillende thema's en dit volgens waar jij of jouw organisatie zit binnen het proces.

Contacteer ons nu reeds indien je een concrete vraag hebt.